ЕЛКА - българските калкулатори

ЕЛКА

Различни модели ЕЛКА

По-долу ще се опитам да представя някои модели калкулатори ЕЛКА (ЕЛектронен КАлкулатор), произведени в България. Преди 90-те години в България са се произвеждали голямо количество и разнообразни модели калкулатори обединени в серията ЕЛКА. През 70-те и 80-те години на XX век България е била един от водещите прозиводители на такива миниатюрни за времето си електронни продукти.