История...

...На компютрите Правец и българската IT индустрия

Началото на разработването на българските микрокомпютри започва през 1979 г. Първоначалните модели (ИМКО - ИМКО е съкращение от Индивидуален Микро КОмпютър) са разработени и произведени от ИТКР (Институт по Техническа Кибернетика и Роботика) към БАН през 1980 само в 3 броя. През 1981 са произведени още около 50 броя от ИМКО-1. След доброто им посрещане от потребтелите, които ги намират за лесни за работа, през 1982 г. е произведен вторият персонален компютър ИМКО-2, на базата на който през следващата година започва масово производство на 8 битовите компютри от серия Правец. През 1984 започва и производството на професионалните компютри от серията Правец 16. Компютрите от серията Правец, са наречени на родният град на Тодор Живков - гр. Правец, където е построен и завода, в който са се произвеждали.

Иван Марангозов

Създателят на първия български персонален компютър

През м. август т. г. се навършват 80 години от рождението на инж. Иван Василев Марангозов (14.08.1925 г.), човека, разработил първия български персонален компютър и така поставил началото на българската индустрия за производство на персонални компютри. С неговото име и дело е свързано широкото според мащабите на времето си разпространение на персоналните компютри – област, в която България значително изпревари останалите държави от социалистическия лагер. Благодарение на това у нас израсна не едно поколение специалисти в областта на компютърната техника и софтуера, създадоха се традиции, с които и до днес се гордеем.

Реклама

Подбрана колекция български реклами

Постарали сме се да съберем за вас колекция от някои реклами, свързани с компютрите Правец. В случай, че разполагате подобни реклами, можете да ни ги изпратите.